MEER WETEN (FAQ'S)

MEER WETEN (FAQ'S)

Hieronder treft u de antwoorden op de meeste gestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij? Mail dan uw vraag naar info@adviesenkies.nl en dan beantwoorden wij hem graag.

Wie is Advies en Kies?

Advies en Kies adviseert, bemiddelt en beheert voor haar relaties het verzekeringspakket volgens een geheel eigen stijl. De drie oprichters Niels Dubbeldam, Mark Hogendorf en Arjan van der Korst hebben samen meer dan 30 jaar ervaring in de assurantiebranche en hebben daarin ieder op verschillende wijze (van directielid tot agro specialist) een carrière opgebouwd. Kortom, ze verstaan hun vak.

Wat doet Advies en Kies voor u?

Zoals eerder vermeld, adviseert, bemiddelt en beheert Advies en Kies de verzekeringen van haar relaties. Het Dienstverleningsdocument van Advies en Kies geeft u meer informatie over onze werkwijze.

Wat is een Dienstverleningsdocument?

In dit document staat beschreven welke werkzaamheden Advies en Kies voor u verricht en welke vergoeding daar tegenover staat. Wij adviseren dit document en de voorwaarden door te nemen om een compleet beeld te krijgen over onze dienstverlening.

Met welke aanbieders werkt Advies en Kies?

Advies en Kies heeft toegang tot nagenoeg elke verzekeraar. Toch doen wij niet met alle verzekeraars actief zaken, maar beperken wij ons tot een aantal voorkeurmaatschappijen:
Acura (huismerk Advies en Kies), Allianz, ARAG Rechtsbijstand, ASR Verzekeringen, Avéro Achmea, Delta Lloyd, Movir, Nationale Nederlanden, ONVZ Zorgverzekeraar, Reaal Verzekeringen, Vereinigte Hagel. Voor specifieke risico's zoals beroepsaansprakelijkheid werken wij samen met enkele gespecialiseerde partijen.

Waarom werkt Advies en Kies met voorkeurmaatschappijen?

Wij streven naar een goede samenwerking met een beperkt aantal geselecteerde verzekeraars met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Spreiding van onze portefeuille over een groter aantal maatschappijen zal een goede acceptatie- en schadebehandeling in de regel niet ten goede komen.

Zijn deze voorkeurmaatschappijen voor lange tijd vastgelegd?
Op basis van ervaringen en ontwikkelingen kan de samenstelling en omvang van de voorkeurlijst van tijd tot tijd veranderen.

Is mijn keuze beperkt tot deze voorkeurmaatschappijen?

Nee. Wanneer uw opdracht om specifieke verzekeringswensen vraagt, dan kan Advies en Kies altijd elders zoeken. Heeft u zelf een voorkeur voor een bepaalde maatschappij, laat het ons weten!

Is Advies en Kies echt onafhankelijk?

Ja! Geen van de voorkeurmaatschappijen heeft een bevoorrechte positieWij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Wie is Acura?
Acura is een organisatie die bevoegd is om namens diverse vooraanstaande verzekeraars een verzekering te accepteren, de polis op te maken en deze vervolgens te administreren. Ook de afhandeling van schade vindt plaats bij Acura. In nauwe samenwerking met Advies en Kies verzorgt Acura deze gehele administratie. Daardoor blijft Advies en Kies optimaal beschikbaar voor adviezen en persoonlijke contacten. Kort gezegd: Acura is de groothandel van Advies en Kies, die verzekeringsproducten levert en de administratie verzorgt.

Toezending van post en incasso van premies wordt dus voornamelijk door Acura gedaan, maar Advies en Kies blijft uw eerste contactpersoon bij wijzigingen, schademeldingen of vragen.

Zijn er over het algemeen kosten verbonden aan een financieel advies?

Het is voor u lang niet altijd even duidelijk wat u betaalt aan een adviseur. Zijn beloning bestaat vaak uit een deel van de verzekeringspremie die u betaalt. Men noemt dit deel provisie. De hoogte en duur is afhankelijk van de o.a. verzekeringsvorm en verzekeraar. Advies en Kies wil graag zo veel mogelijk duidelijkheid geven en heeft daarom gekozen voor een andere werkwijze.

Zijn er ook kosten bij Advies en Kies?

Ja. Ook de werkzaamheden bij Advies en Kies zijn niet gratis maar wel betaalbaar. Onze werkwijze is namelijk anders dan u wellicht gewend bent.

Wat is er anders dan?

Advies en Kies werkt waar mogelijk zonder provisie. Hierdoor zijn de te betalen premies aanzienlijk lager. In plaats van provisie hanteren wij service abonnementen, opstarttarieven, overstaptarieven en urendeclaratie als vergoedingsvormen. Bij een aantal verzekeringen is voorlopig nog een (gedeeltelijke) provisie vergoeding van kracht. U leest verderop waarom dat zo is.

Nogmaals, waarom werkt Advies en Kies (bijna) zonder provisie?

In de afgelopen periode is er in de media, de politiek en bij de De Autoriteit Financiële Markten (AFM) veel ophef ontstaan over de beloning van financieel adviseurs. Naast de hoogte van de provisies was er vooral veel kritiek over het feit dat die provisie zo goed als onzichtbaar is voor de eindklant, die daardoor niet weet hoeveel hij een adviseur betaalt. Door alleen op provisiebasis te werken, kunnen de belangen van adviseur en eindklant haaks op elkaar komen te staan. Immers hoe hoger de premie, hoe hoger het provisiedeel daarvan.

Advies en Kies wil zo duidelijk mogelijk communiceren en heeft in de vorm van een service abonnement een beter alternatief gevonden voor provisie.

Voordelen van het service abonnement van Advies en Kies:

1. Geen verkooppraatje maar advies:

Wanneer een adviseur alleen betaald krijgt voor zijn werkzaamheden door het verkopen van verzekeringen, bestaat de verleiding om meer verzekeringen en dekkingen te verkopen dan nodig is. U wilt geen verkooppraatje maar een onafhankelijk advies. Door te werken met een service abonnement ontvangen wij een vergoeding voor geleverd advies, niet of nauwelijks gerelateerd aan premiehoogte en/of omvang van de dekking.
2. Samen op zoek naar een scherpe premie:

Nu Advies en Kies afziet van (een deel van de) provisie, waardoor te betalen premie lager wordt, staat eigen belang niet meer in de weg om samen met u op zoek te gaan naar een scherpe premie.

Waarom is er soms toch nog een deel provisie?

De Nederlandse Bank heeft bepaald dat er geen onzekere werkzaamheden tegen een abonnementsprijs mogen worden verricht. Onzekere werkzaamheden zijn bijvoorbeeld begeleiding bij een schadeafwikkeling en het verwerken van mutaties. Niemand weet of en wanneer deze werkzaamheden bij u gaan voorkomen. Bij verzekeringsvormen, waarvan de verwachting is dat onzekere werkzaamheden in veel mindere mate voorkomen, werken we geheel zonder provisie.

Krijgt Advies en Kies dubbel betaald (zowel provisie als een service abonnement)?

Nee. Veel verzekeringen zijn provisievrij. Dat betekent dus een lagere premie of soms een hoger eindkapitaal. In plaats van provisie ontvangt Advies en Kies een abonnementsprijs als vergoeding voor haar (onderhouds)werkzaamheden. Bij die verzekeringen waar Advies en Kies nog een provisie ontvangt, betreft dit slechts een deel van de reguliere provisie en is hiermee rekening gehouden met het abonnementstarief.

 
  • Werkgeversnieuws: WGA, laat u verrassen!

    Over enkele maanden gaat u op een andere manier betalen voor arbeidsongeschikte werknemers...Lees verder

  • AGRO-nieuws: Het T-Rijbewijs

    Zelfrijdend werkmaterieel rijdt steeds vaker op de openbare weg, waardoor er relatief veel...Lees verder

  • De last van de digitale revolutie

    Berichten over internetcriminaliteit zijn aan de orde van de dag. Met regelmaat kunnen we ...Lees verder

Archief
Nieuwsbrief aanmelden
<h1>adviesenkies.nl sitemap:</h1> <a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1247&amp;title=welkom">welkom</a><br /> <a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1339&amp;title=agro">agro</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1348&amp;title=agro-het-bedrijf">HET BEDRIJF</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1349&amp;title=agro-het-personeel">HET PERSONEEL</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1354&amp;title=agro-de-ondernemer">DE ONDERNEMER</a><br /> <a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1340&amp;title=mkb">mkb</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1351&amp;title=de-onderneming">DE ONDERNEMING</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1352&amp;title=het-personeel">HET PERSONEEL</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1353&amp;title=de-ondernemer">DE ONDERNEMER</a><br /> <a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1341&amp;title=prive">priv&eacute;</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1355&amp;title=huis-en-haard">HUIS EN HAARD</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1356&amp;title=pensioen-en-overlijden">PENSIOEN EN OVERLIJDEN</a><br /> <a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1350&amp;title=u-wilt">U wilt...</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1380&amp;title=u-wilt-een-wijziging-doorgeven">EEN WIJZIGING DOORGEVEN</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1358&amp;title=u-wilt-een-schade-melden">EEN SCHADE MELDEN</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1359&amp;title=u-wilt-naar-mijn-polismap">NAAR MIJN POLISMAP</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1361&amp;title=u-wilt-naar-view-on-cash">NAAR VIEW ON CASH</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1363&amp;title=u-wilt-naar-mijn-kluis">NAAR MIJN KLUIS</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1360&amp;title=u-wilt-meer-weten-faqs"><b>MEER WETEN (FAQ'S)</b></a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1392&amp;title=u-wilt-meer-weten-over-onze-dienstverlening">MEER WETEN OVER ONZE DIENSTVERLENING</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1366&amp;title=u-wilt-een-reactie-doorgeven">EEN REACTIE DOORGEVEN</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1387&amp;title=u-wilt-een-recensie-insturen">EEN RECENSIE INSTUREN</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1367&amp;title=u-wilt-een-second-opinion">EEN SECOND OPINION</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1368&amp;title=u-wilt-een-document-downloaden">EEN DOCUMENT DOWNLOADEN</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1362&amp;title=u-wilt-een-klacht-insturen">EEN KLACHT INSTUREN</a><br /> <a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1342&amp;title=contact">contact</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1406&amp;title=privacy">Privacy</a><br /> <a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1397&amp;title=brouwers">Brouwers</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1393&amp;title=brouwers-collectieve-zorgverzekering-brouwers-accountants">Collectieve zorgverzekering Brouwers Accountants</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1394&amp;title=brouwers-collectieve-zorgverzekering-brouwers-accountants-2">Collectieve zorgverzekering Brouwers Accountants 2</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1395&amp;title=brouwers-zorgcollectief-onvz-zorgverzekeraar">Brouwers Zorgcollectief ONVZ Zorgverzekeraar</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1396&amp;title=brouwers-zorgcollectief">BROUWERS ZORGCOLLECTIEF</a><br /> <a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1398&amp;title=">Zorg AdviesEnKies</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=108&amp;title=zorgverzekering">Zorgverzekering</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1391&amp;title=zorgverzekering2">Zorgverzekering2</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1386&amp;title=formulieren-mkb-zorgcollectief-onvz-zorgverzekeraar">MKB Zorgcollectief ONVZ Zorgverzekeraar</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1385&amp;title=u-wilt-mkb-zorgcollectief">MKB ZORGCOLLECTIEF</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1388&amp;title=particulier-zorgcollectief-onvz-zorgverzekeraar">Particulier Zorgcollectief ONVZ Zorgverzekeraar</a><br /> <a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1400&amp;title=">Cloudi Optiek en Audio Partner</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1401&amp;title=cloudi-optiek-en-audio-partner-collectieve-zorgverzekering-cloudi">Collectieve zorgverzekering Cloudi</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1402&amp;title=cloudi-optiek-en-audio-partner-collectieve-zorgverzekering-cloudi-2">Collectieve zorgverzekering Cloudi 2</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1403&amp;title=cloudi-optiek-en-audio-partner-cloudi-onvz-zorgverzekeraar">Cloudi ONVZ Zorgverzekeraar</a><br /> -<a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=1404&amp;title=">CLOUDI OPTIEK EN AUDIO PARTNER ZORGCOLLECTIEF </a><br /> <a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=106&amp;title=disclaimer">disclaimer</a><br /> <a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=105&amp;title=nieuws">nieuws</a><br /> <a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=107&amp;title=nieuwsbrief">nieuwsbrief</a><br /> <a href="http://adviesenkies.nl/?page_id=100&amp;title=zoekresultaten">zoekresultaten</a><br />